Budoucnost

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu 2013

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu 2013
Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu 2013 Zpráva Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, je zpracovaná na základě požadavku § 20a, odst. 4, písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických...

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR
Národní akční plán energetické účinnosti ČR Na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) jsou členské státy Unie povinny v tříletých intervalech předkládat vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. Národní akční plán energetické...