Současnost

Informace o vývoji komoditního trhu a činnosti komoditních burz v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2013

Informace o vývoji komoditního trhu a činnosti komoditních burz v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2013
Na základě strategického dokumentu "Poslání MPO při dozoru nad komoditním trhem v ČR" se zveřejňuje tato infomace, která byla schválena poradou vedení Ministerstva průmyslu a obchodu dne 3. 7. 2014. Ministerstvo průmyslu a obchodu i v roce 2013 pokračovalo při výkonu státního dozoru ve...

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v České republice

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v České republice
Podle požadavků směrnice 2004/8/ES byla zpracována analýza potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice a následně zprávy o pokroku v této oblasti. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET nebo také kogenerace) je efektivní způsob využití tepla vznikajícího v parních...

Společná strategie V4+2

Společná strategie V4+2
Neformální jednání ministrů zodpovědných za územní plánování a regionální politiku zemí – České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska se konalo 16. dubna 2014 v Budapešti. Diskutována byla Společná strategie územního rozvoje států V4+2, jejímž koordinátorem byla Česká...