Prezentace jednotlivých přednášejících z konference 25.listopadu 2014

 

1. Programový blok – Proměny české energetiky v letech 1919 – 2014 

Prof. V. Havlíček + Dr. Petružalek

Úvod a prezentace vývoje české energetiky 1919 – 2014 od vzniku územních elektrizačních soustav po jednotnou elektrizační soustavu, její technickou úroveň v současnosti, rozvoj mezinárodní spolupráce, vývoj energetické legislativy 

PETRUZALEK_CEPC.pdf (566443)

 

Ing. Jan Rafaj viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, zast. Jakub Vít

Požadavky na energetiku z pohledu českého průmyslu 

VIT_SPaD_141125 Požadavky na energetiku z pohledu českého průmyslu.pdf (994920)

 

Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje 

Role krajské energetické agentury při naplňování aktuálních potřeb energetického hospodářství 

KNOTKOVA_25 11 2014.pdf (5039974)

 

2. Programový blok - Aktualizace státní energetické koncepce - aktuální potřeby a očekávání české energetiky, Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR

Ing. Vladimír Vlk

Hlavní principy současné verze SEK 

VLK_MPO_Praha_20141125.pdf (1422134)

 

Ing. Filip Novosád, vedoucí oddělení územního rozvoje, odbor územního plánování, MMR   

Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR + společná strategie zemí V4+2 v územním rozvoji 

NOVOSAD_nfo_APUR_V4_2_MMR.pdf (2847472)

 

Ing. Jiří Stich, ředitel utility společnosti ATOS

Nová řešení pro energetické hospodářství  

STICH_Atos_CEPC.pdf (1566730)

 

Ing. Miroslav Marvan, odborný konzultant

Trendy v obchodu s elektřinou 

MARVAN_Trendy_v_obchodu_s_elektřinou.pdf (151325)

 

3. Programový blok -  Vize energetiky po roce 2020: moderní, efektivní, flexibilní, čistá

Ing. Zdeněk Pistora, CSc., odborný konzultant

Problematika liniových staveb energetiky 

PISTORA_Energetické_sítě_a_mezinárodní_spolupráce.pdf (733400)

 

Mgr. Petr Trombik, HMP, člen pracovní skupiny k problému blackout  na MV ČR

Bezpečnost dodávek energie v hlavním městě Praze 

TROMBIK_Podklad_pro_prezentaci_Energetická_bezpečnost.pdf (90892)

 

Ing. Vladimír Wagner, CSc., vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR

Vliv a dopady Energiewende na českou energetiku

WAGNER_Ceska_energetika_a_Energiewende.pdf (621641)

 

Petr Ulvr, Business Development Manager, Intel

IT inovace – cesta ke zvýšení energetické efektivity

ULVR_Intel_Energeticka spotreba.pdf (3987004)