Záštita nad konferencí

 
 
 
 
 
 
 

Záštitu nad konferencí Česká energetika v proměnách času přebralo ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s panem ministrem 

Ing. Janem Mládkem, CSc.

DOPIS PANA MINISTRA KE STAŽENÍ:

Patron projektu Ministerstvo průmyslu a obchodu.pdf

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj

jménem Ing. Karly Šlechtová, ministryně

Záštitu nad konferencí převzalo jménem náměstka primátora hl. m. Prahy 

pana Ing. Jiřího Nouzy 

i hlavní město Praha

Dopis Svazu průmyslu a dopravy ČR s udělením záštity konferenci Česká energetika v proměnách času.
Svaz bude na konferenci reprezentovat viceprezident Jan Rafaj.