Program konference

 
Bilancování uplynulého období a definice potřeb české energetiky z pohledu budoucnosti budou na konferenci diskutovány ve třech programových blocích:
  • Proměny české energetiky v letech 1919 – 2014 od vzniku územních elektrizačních soustav po jednotnou elektrizační soustavu, její technická úroveň v současnosti, mezinárodní spolupráce a vývoj energetické legislativy
  • Aktuální potřeby české a evropské energetiky – technický stav, silné a slabé stránky, strategie a realita, požadavky a možnosti, cesty k nápravě
  • Budoucnost české energetiky v evropském kontextu – podmínky pro změnu současného stavu, priority energetických infrastruktur do roku 2020-2050 a na další období, akční připravenost, reakce na hrozby spojené s klimatickou změnou
 
Program a seznam přednášejících bude zveřejňován postupně ZDE.
 

Odborní konzultanti programu konference:

  • Ing. Jaroslav Neužil, emeritní ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, předtím MPO
  • Ing. Luděk Mravináč, České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
  • Ing. Miroslav Marvan, emeritní generální ředitel OTE, nyní odborný konzultant