Moderátoři programových bloků

 

1. PROGRAMOVÝ BLOK: 

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., vystudoval měřicí a řídicí techniku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde od té doby vyučuje. Souběžně, až do roku 1991 pracoval jako samostatný konstruktér a vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu polygrafickém, Strojtexu a Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích. V roce 1993 přednášel jeden semestr na NHCC v Minneapolis. V roce 1991 byl jmenován docentem a v roce 1997 profesorem. V letech 1997 až 2002 byl prorektorem pro rozvoj ČVUT, v letech 2006 až 2014 byl rektorem ČVUT, po dobu čtyř let byl místopředsedou České konference rektorů pro oblast ekonomickou a sociální. Vyučoval a dosud vyučuje řadu předmětů v oblasti Teorie obvodů, Teorie elektromagnetického pole a Elektroniky. Hlavní profesní aktivity představují magnetická měření, univerzitní informační systémy a řízení a financování vysokých škol.

 

2. PROGRAMOVÝ BLOK: 

Ing. Vladimír Vlk absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb a energetickým auditorem. Má dlouholeté zkušenosti s provozem a spouštěním klasických i jaderných elektráren, které získal jako zaměstnanec ČEZ a ŠKODA Praha. Od roku 1994 jako poradce v oblasti udržitelné energetiky spolupracoval se státní správou, v letech 2007—2012 pracoval pro ministerstvo životního prostředí jako poradce, z toho tři roky jako ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy. V roce 2007 se stal členem Nezávislé energetické komise“, tzv. Pačesovy komise, kde měl v gesci oblast úspor energie, teplárenství a analýzu fosilních paliv. V současné době pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu na pozici poradce ministra pro oblast energetiky. Od  června 2014  je členem dozorčí rady ČEZ, a.s. Publikuje v odborných energetických časopisech, vypracoval řadu analýz pro státní správu týkající se české energetiky.

 

3. PROGRAMOVÝ BLOK: 

Ing. Ludmila Petráňová vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Svoji celoživotní kariéru spojila s energetikou, ve společnosti ČEZ se stala v roce 1996 členkou představenstva. Od roku 1999 pracovala v ČEPS , kde se v roce 2002 stala předsedkyní představenstva. Tam se v roce 2003 ve spolupráci s E.ON zasloužila o zavedení aukcí volných přenosových kapacit na mezinárodním profilu CZ-DE, o rok později i na CZ-S K profilu. Na základě zkušeností z tohoto pilotního projektu vznikla aukční kancelář pro přidělování kapacit pro celý region CEE. V roce 2005 byly její kvality oceněny časopisem Fortune, který ji zařadil mezi 50 nejúspěšnějších manažerek světa mimo USA. V současné době je předsedkyní dozorčí rady OTE, a.s.