Detailní program 

Od 8,30 hod  Registrace a ranní káva

Bilancování uplynulého období a definice potřeb české energetiky z pohledu budoucnosti budou na konferenci diskutovány ve třech programových blocích:

Program konference, tematický blok č. 1:

Proměny české energetiky v letech 1919 – 2014 od vzniku územních elektrizačních soustav po jednotnou elektrizační soustavu, její technická úroveň v současnosti, mezinárodní spolupráce a vývoj energetické legislativy.
 
Programový blok č. 1 bude moderovat: Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

 

9:15 – 9:40 Úvod a prezentace vývoje české energetiky 1919 – 2014 od vzniku územních elektrizačních soustav po jednotnou elektrizační soustavu, její technickou úroveň v současnosti, rozvoj mezinárodní spolupráce, vývoj energetické legislativy Prof. Havlíček, Dr. Petružálek

 

9:40 – 10.10  Vývoj energetické legislativy 1919–2014 - Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky MPO

 

10.10 – 10.30  Požadavky na energetiku z pohledu českého průmyslu - Ing. Jan Rafaj viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

10:30 – 10:50 Vliv a dopady Energiewende na českou energetiku – Ing. Vladimír Wagner, CSc., vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR

 

10:50 – 11:00 Diskuse

 

Přestávka Coffee Break

 

Program konference, tematický blok č. 2:

Aktualizace státní energetické koncepce - aktuální potřeby a očekávání české energetiky, Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR
 
Programový blok č. 2 bude moderovat: Ing. Vladimír Vlk, poradce ministra průmyslu a obchodu

 

11:20 – 11:40 Hlavní principy současné verze SEK - MPO

                                  

11:40 – 12:10 Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR + společná strategie zemí V4+2 v územním rozvoji - Ing. Novosád, MMR   

 

12.10 – 12.40 Role krajské energetické agentury při naplňování aktuálních potřeb energetického Hospodářství - Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické                     agentury Zlínského kraje

 

 

12:40 – 12:50 Diskuse

 

Přestávka na oběd

 

Program konference, tematický blok č. 3:

Budoucnost české energetiky v evropském kontextu, vize energetiky pro roky 2020-2050, podmínky pro změnu současného stavu, priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období, akční připravenost, reakce na hrozby spojené s klimatickou změnou;
 
Moderátorkou programového bloku č. 3 bude: Ing. Ludmila Petráňová, předsedkyně dozorčí rady OTE, a.s.
 

13:45 – 14:15 - Problematika liniových staveb energetiky – Ing. Zdeněk Pistora, CSc., odborný konzultant 

 

14:15 – 14:45 Bezpečnost dodávek energie v hlavním městě Praze - zástupce PRE

 

14:45 – 15:05 Trendy v obchodu s elektřinou – Ing. Miroslav Marvan, odborný konzultant

 

15:05 – 15:25 “IT inovace – cesta ke zvýšení energetické efektivity" - Petr Ulvr, Business Development Manager spol. Intel

 

15:25 – 15:45 Partner ATOS

 

15:45 – 16:15 Diskuse a závěr

 

Moderátor každého bloku uvede danou problematiku, v níž shrne to podstatné, o čem se bude diskutovat. Podrobný materiál bude v tiskových materiálech, které obdrží všichni účastníci.