Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) jsou členské státy Unie povinny v tříletých intervalech předkládat vnitrostátní akční plány energetické účinnosti.

Národní akční plán energetické účinnosti/efektivity (NAPEE) popisuje plánovaná opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a očekávané nebo dosažené úspory energie, včetně úspor při dodávkách, přenosu či přepravě a distribuci energie, jakož i v konečném využití energie.

První NAPEE pro Českou republiku byl zveřejněn v roce 2007, druhý pak v roce 2011. Oba tyto plány byly vypracovány dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (ESD). Cílem pro ČR stanoveným touto směrnicí je snížení roční průměrné spotřeby energie z let 2002—2006 o 9 % v období let 2008 - 2016. Směrnice ESD byla k 5. 6. 2014 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED), s tím, že původně vytyčené vnitrostátní cíle jednotlivých členských států do roku 2016 byly rozšířeny.

V pořadí již třetí NAPEE uvádí odhad očekávaných úspor energie do roku 2020, a to jak v domácnostech, tak v průmyslu, v zemědělství, v dopravě a v sektoru služeb. Plán uvádí politicko-ekonomická opatření k dosažení vnitrostátního orientačního cíle do roku 2020, kdy by měla Česká republika dosáhnout tzv. nových úspor v konečné spotřebě energie ve výši 47,84 PJ (13,29 TWh).

 

Více o Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR  ZDE