Společná strategie V4+2

Společná strategie V4+2

Neformální jednání ministrů zodpovědných za územní plánování a regionální politiku zemí – České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska se konalo 16. dubna 2014 v Budapešti. Diskutována byla Společná strategie územního rozvoje států V4+2, jejímž koordinátorem byla Česká republika, hlavním zpracovatelem pak Ústav územního rozvoje v Brně (www.uur.cz). 

 

Stručná charakteristika projektu:

StrategieV4-2.docx (18002)

 

Specializované stránky Společné strategie V4+2:

https://www.v4plus2.eu/

Dokument Společné strategie ke stažení:

https://www.v4plus2.eu/pdf/Spolecna-strategie-uzemniho-rozvoje-zemi-V4-2-21032014.pdf

Stránky MMR ke Společné strategii V4+2

https://mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Spolecna-strategie-uzemniho-rozvoje-statu-V4-2